Lätt genomsläpplig jord

Hej Göran!
Jag har ett par partier i trädgården med alltför lätt genomsläpplig jord. Kan jag göra den mer vattenhållande genom att tillsätta torvmull utan att försura den? Det bör väl i så fall vara gödslad torvmull? Som det nu är rinner vattnet rakt igenom. Jag har tillsatt hästdynga, sand och planteringsjord.

Mvh Anna

Odla Svarar: 

Man kan sätta till torvströ som man köper i stora balar. Det förbättrar en del men det är kortsiktigt eftersom mullen bryts ner och försvinner.

Göran