Larver äter upp min hängsälg

Pilbladstekelns larverVad är detta för larver som äter upp min nyplanterade hängsälg? Vad ska jag göra? Kommer de att gå på hela trädgården?

Karin

Odla Svarar: 

Det är pilbladstekelns larver, de är mycket glupska och kan till och med kaläta en hel pil! Den går på pilarter med glatta blad, så man ska helst plantera håriga arter som silverpil. Den äter alltså på bladen av olika pil-, vide- och poppelarter, inte "hela trädgården". Den övervintrar som puppa eller färdigvuxen larv och har två generationer per år till och med i Mellansverige.

När larverna är små kan de behandlas med växtvårdmedel, typ pyretrum-preparat som Pyrex N och InsektFritt, men det måste upprepas. Det finns också biologisk bekämpning, bakterien Bacillus thuringiensis. Men man kan först pröva att spola ner larverna med en kraftig stråle från trädgårdsslangen och trampa på!

Sylvia