Lämplig jord för ekplanta

Jag har en liten ekplanta (ca 25-30 cm hög) som jag vill plantera ut. Jag undrar vilken jordtyp som är lämplig? Vi har tung lerjord i trädgården.

Lisa

Odla Svarar: 

Blanda mycket kompost- och skogsjord i leran, dvs. lövmylla, för att öka mullhalten. Blanda också lite sand och/eller lättgrus, för att öka dräneringen. Behöver göras på ett ganska stort område då eken blir ju stor så småningom.

Sylvia