Lagom gödsling

Bitte

Hej! Jag håller just på att iordningställa en köksträdgård. Jag har köpt odlingslådor som jag fyllt med Hasselfors gödslade planteringsjord. Jag har dessutom köpt deras kogödsel på säck. Lådorna är stora, 240x80, 25 cm höga. Ska jag blanda upp jorden med kogödsel också eller räcker det med planteringsjorden?

Jag ska odla potatis, lök, sallad m.m.

Jag har också köpt ogödslad trädgårdsjord och undrar hur mycket gödsel man ska blanda i om man vill använda jorden till plantering av olika växter.

Tack för mig!

Hälsningar BItte

Odla Svarar: 

Hej! Den gödslade planteringsjorden behöver du inte blanda med kogödsel, det räcker med det som redan finns. Senare under sommaren kan det dock bli behov att gödsla med flytande grönsaksnäring och potatisgödsel om det verkar behövas, det ser man om det inte växer som det skulle.

Sedan har du ogödslad trädgårdsjord. Denna kan du blanda kogödsel i, men mängden beror på vad du har tänkt att odla i den. Ju mer kraftigväxande plantor, desto mer gödsel brukar de vilja ha.

Med vänlig hälsning Sylvia