Lagerhäck

Sylvia,
Min kollega Lena har en lagerhäck på sin tomt som har skadade blad, bladen har både hål inuti bladet och "hål" runt kanterna. Vilken ohyra kan ha varit framme och vad kan man göra?

Eeva-Liisa

Odla Svarar: 

Det låter som öronvivel - de kalasar på många vintergröna växter! Rododendron får också ofta hål på bladen orsakade av samma skalbagge. Den bekämpas bäst biologisk genom att vattna med insektsparasitära nematorder på våren inom släktena Steinernema och Heterorhabditis.

Se här: http://www.lindesro.se/

Sylvia