Låga barrväxter

Min trädgård ligger i zon 6-7, har du förslag på lämpliga/härdiga låga barrväxter?

Kenneth

Odla Svarar: 

Snön skyddar ju effektivt i de högre zonerna, så låga barrväxter är ett bra val, bara man vinterskyddar dem på vårvintern om de skulle töa fram så länge marken är frusen.

Olika sorters enar bör ju kunna gå, t.ex. dvärg-en, Juniperus nana 'Repandens' och kryp-en, J. horizontalis 'Wiltonii'. Kryp-tuja, Thuja decussata, kan också prövas.

Många granar passar säkert också bra: fågelbogran, Picea abies 'Nidiformis' och blågran, P. pungens med sina namnsorter kan testas.

Bergtall, Pinus mugo, och dvärgtall, P. pumila, brukar vara oömma, tyvärr kan deras namnsorter vara känsligare.

Pröva gärna också hybrididegranens låga sorter: Taxus media 'Densiformis' och 'Farmen'.

Nu när klimatet har blivit något varmare, kanske kan man även testa tuja: Thuja occidentalis 'Danica' och 'Sunkist' kanske fixar det!

Kolla också med t.ex. Rydlinge Plantsokola i Skellefteå, vad de ev. har att bjuda för nyheter som går där uppe!

Sylvia