Krikonbefruktning

Kan ett krikonträd pollinera ett äppelträd. Vi köpte av misstag ett krikon men skulle ha ett äpple för pollineringens skull.

Lisa

Odla Svarar: 

Rotäkta plommon, krikon, är inte samma art som äpple, alltså den kan inte pollinera äpple.

Men pollineringen brukar inte vara något problem i moderna samhällen, då bina flyger upp till 1 km och finns det äppelträd eller vildapel inom den radien, så kommer det att finnas pollengivare. Skulle det vara så att det inte finns grannar med äppelträd, så får ni skaffa ett till. Men kolla med plantskolan så att sorterna blommar samtidigt, bara.

Sylvia