Kraftigt beskära syren

Lennart

Vår syrenhäck har tyvärr tillåtits växa sig alltför hög, med mest kraftiga grenar de första 150 cm, och löv 150-250 cm. Kan jag nu kraftigt beskära häcken, endast spara ca 30 cm ovan mark, och sedan hoppas på många nya skott?

Med vänlig hälsning Lennart

Odla Svarar: 

Nu beror det på om dina syrener är rotäkta eller inympade. De inympade sorterna ska beskäras ovanför ympstället, annars förlorar man den ädla delen. Är det däremot rotäkta "bondsyrener" så går det bra att beskära de gamla, mossiga grenarna ända på marknivån och de yngre kan man låta vara lite längre.

Beskär dem på vårvintern.

Mer om senare underhållsbeskärning av syrener kan du läsa här: Syren (http://www.odla.nu/artiklar/ute/buskar-och-hackvaxter/syrener/)