Kräfta på fruktträd

I många koloniträdgårdar har jag under senare år noterat att kräfta är angripet i alltfler fruktträd. Tidigare samlades vinterns/förvårens beskärningsklipp upp och brändes vid majbrasorna. Numera 'flistuggas' och komposteras ofta detta, för att sedan återanvändas som jord i koloniträdgårdarna.

Fråga: Återförs (smittar) kräftsjukdomen (inte bara på fruktträd utan även andra växter i trädgården)?

Lars 

Odla Svarar: 

Jodå, den smittar! Så den gamla tidens majbrasa-förfarandet var bra, där brändes sjukdomsalstrare på bål!

Man ska aldrig återanvända sjukt material, det är bättre att bränna det eller skicka bort med brännbara sopor.

Gäller även fallfrukt och blad från sjuka träd, bäst att samla ihop dessa redan på hösten och bränna eller skicka bort.

Sylvia