Kräfta i fruktträd

Eva

Hej

När vi köpte vårt hus för ca 25 år sedan fanns det ett äppelträd på framsidan av huset. Det var relativt stort, men har aldrig gett särskilt mycket frukt. Efter en tid insåg vi att trädet var angripet av kräfta och har sedan dess försökt att hålla efter det genom att ta bort de kraftigast angripna grenarna. Vi har velat behålla trädet eftersom det ändå är fint och skuggar bra över utemöblerna. Men vi vill gärna ha äpplen och har därför under åren köpt nya träd som vi satt på baksidan av huset. Tyvärr har vi inte lyckats så bra, något av träden (Åkerö) verkar också ha fått kräfta medan de andra träden inte är angripna, men de växer väldigt långsamt. Jag har därför några frågor:

Smittar kräfta även om det är en bit mellan träden?

Bör vi ta bort alla träd som verkar angripna av kräfta?

Kan man i så fall plantera nya fruktträd på samma ställe?

Finns det äppelträd som är immuna mot kräfta?

Smittar kräfta även till andra fruktträd som päron, körsbär och plommon?

Vi bor längs en grusås och har därför mycket sand och grus under ett tunt lager matjord. Kan det vara därför äppelträden växer så dåligt? Kan man gräva upp runt omkring och fylla på med mer näringsrik jord och gödsel?

Med vänlig hälsning Eva

Odla Svarar: 

Hej

Fruktträdskräfta smittar på olika kärnfruktträd och på många lövträd, inte bara på äppelträd, även om den är mycket vanlig på just äppelträd. Svampsporerna kan sedan spridas med regn och vind över stora områden och via redskap som sekatör och grensåg i den egna trädgården. För att svampsporerna ska kunna smitta behöver det vara sår eller andra svaga punkter på barken på fruktträdet, till exempel som efter beskärning eller andra skador, samt fuktigt väder. Under torra perioder växer det inga svampsporer.

Vad du kan göra är just att försöka gallra bort angripna grenar på dina äppelträd. Detta görs då under torra perioder under JAS (juli, augusti, september). Desinficera redskapet noga med kokande vatten eller t-sprit efter att du har jobbat med ett angripet träd. Ibland räcker det inte med renskärning utan svårt angripna träd måste tas bort, men även en kräftsmittat träd kan ge en del frukt under många år.

Det viktiga när du köper nya fruktträd är att dessa är friska och certifierade, helst E-plantor. De nya träden kan tyvärr också smittas om det står angripna träd i närheten. Plantera inte heller just där ett träd av samma sort har vuxit tidigare. Välj sorter som inte angrips så lätt, läs gärna på E-plantans listor.

Äppelträd bör odlas på en väldränerad och genomsläpplig jord där vatten inte står kvar efter regnet, så din grusås är annars bra, men den kan vara näringsfattig. Du bör därför gödsla och gärna blanda in kraftigare kompostjord. Överdriv dock inte kvävegödsling som gör att äppelträdet sätter en massa vattenskott som sedan måste gallras bort.

Du kan ta bort gräsmattan just under äppelträdet och så gröngödslingsväxter där istället, som sedan klipps ner i jorden. Välj sådana som inte kräver att du gräver något djupare, äppelträdet har grunda rötter. Honungsfacelia eller en färdig gröngödslingsfröblandning kanske fungerar bra.

Med vänlig hälsning Sylvia