Korallkornellen svartnar och dör

Vi har en korallkornell som är ca 150cm hög. Förra året var den tät och fin. Vi beskar den i september för den växte lite för vilt. I år märkte vi att många grenar har svartnat och dött. Många toppar har även dött. Det är ungefär 8 buskar. Bara en av dem är helt fin och ser frisk ut. Vad har hänt och vad kan jag göra? Kan jag beskära alla döda grenar för den ser hemsk ut nu?

Malin

Odla Svarar: 

Jag kan tänka mig att någon gren kan ha varit svampsmittad och sekatören/grensågen har spritt smittan vidare sedan när ni beskärde.

Du kan självklart ta bort alla döda grenarna och hoppas på att den kommer med nya friska. Pröva med Biobalans eller Biolan för att få bort ev. svampsmitta.

Sylvia