Kompostgolv

Vi har Stigas varmkompost, men måste flytta den. Vi vill ställa den i ett syrenbuskage. Även om vi rensar från sly så kommer det säkert att växa upp skott i komposten. Kan man ha betongplattor i botten?

Agneta

Odla Svarar: 

Visst, det går bra, men det ska gå för maskarna att ta sig in och vattnet ska kunna rinna ur.

Sylvia