Kompost

Vi har fällt en del träd på vår sommarstugutomt för några år sedan. Stubbarna har nu murknat och blivit bostad för myror. Kan jag lägga delar av stubbarna, främst barken i min kompost.

Eva-Len

Odla Svarar: 

Ja, det kan du ju göra men barken innehåller mycket syra. Så kanske en ny kompost med resterna av trädet + gräsklipp? Men då flyttar kanske myrorna med :-)

Sylvia