Kogödsel på påse, jordförbättring eller gödsel?

Ellinore

Läser ofta att man inte ska gödsla i planteringsgropen för att det bränner rötterna (av t ex buskar/häck). Räknas pås-kogödsel dit eller kan man blanda barkmull och kogödsel med befintlig jord när man planterar nytt? Vad är skillnaden mot om jag lägger i vanlig plantjord? Tycker man får olika besked överallt.

Odla Svarar: 

När man planterar växter så behövs ingen gödsel i planteringsgropen, man kan gödsla efter en tid på ytjorden.
Kogödsel i påse är en blandning av "planteringsjord", d v s torv och komposterad kogödsel, lite beroende på tillverkaren. Den kan vara för starkt att hamna intill rötterna på nyplanterade växter. Blanda den hellre i ytjorden senare. 

Sylvia