Knopparna slår aldrig ut

Sylvia!
Jag har två pioner som kommer fint men knopparna slår aldrig ut utan förblir små och hårt knutna. Jag älskar pioner och vill så gärna vidta adekvata åtgärder. Vad göra?

Hälsningar
Lilian, Karlskrona

Odla Svarar: 

Kolla att du inte har planterat dem för djupt, pioner vill vara precis under jordytan. Iså fall krafsa bort det översta jordlagret.

Kolla att de inte står för skuggigt. Pioner vill ha sol.

Kolla att jorden är mjuk och genomsläppligt, pioner gillar inte hårt lerjord. Lätta upp med välbrunnen kompost och lövmylla.

Och så gödsla! De vill ha mycket mat på våren när tillväxten startar! Kogödsel, t.ex.

Sylvia