Knölbegonia

Jag har ett antal knölbegonier men är alltid tveksam varje vår hur djupt jag skall sätta dom?

Åke

Odla Svarar: 

Grodden alt. knölens ovansida strax under jorden. Den kupiga sidan är neråt, den skålade uppåt.

Sylvia