Klotlönn i perennrabatt?

Margareta

I ena änden av en perennrabatt som löper längs en häck vill jag plantnera en klotlönn för att få lite blickfång och insynsskydd. Hur kommer perennerna och häcken klara sig efter hand då rotsystemet på trädet växer?

/Maggi

Odla Svarar: 

Hej

Klotlönnens rötter kommer självklart att tränga in på både perennernas och häckens "område" så du får tänka på att inte plantera din klotlönn alldeles intill häcken, lämna några meter mellan. Perennernas rötter brukar klara konkurrensen då klotlönnens rötter vanligen ligger djupare ner än perennernas.

De andra växterna kommer också att få mindre ljus när klotlönnens krona skuggar planteringen. Eventuellt behöver du byta till mer skuggtåliga växter under klotlönnen så småningom, om det verkar vara så att det blir för mörkt.

Med vänlig hälsning Sylvia