Klippa hallonbuskar

Elisabeth

Köper hallonbuskar/småplantor nu och det står dom ska klippas ner efter man tagit av bären. Min fråga är, hur mycke ska man klippa ner är det allt eller lite?

Sen undrar jag vad händer om man inte klipper ner?

Elisabeth

Odla Svarar: 

Hej! Om det är sommarhallon, så efter avslutad skörd på hösten klipper du bort alla grenar som burit frukt ändå nere vid markytan! Unga grenar som inte gett frukt låter du däremot vara kvar.

Med vänlig hälsning Sylvia