Klippa hagtornshäck

Håkan

Min hagtornshäck har jag klippt mer eller mindre varje år för att hålla en konstant höjd på den. Nu efter många år (10) så är häcken bara stammar vid botten och några lövade kvistar samt en enorm tillväxt längst upp. Som det är nu ser den ut som en taqgtråd med grönt på toppen. Jag vill nog ha den max 150 cm hög och gärna tät.

Bor i mellan Sverige i Zon 4 och buskarna står rätt skuggigt med större träd (lönn) samt en allé på gatan som skuggar så att det inte ger ljus överallt. Häcken växer i sydväst läge i rätt mager jord.

Har testat att klippa som en "pyramid" och ta mycket av lövverket på sidorna för att släppa in ljus för att lura den att skjuta skott nerifrån. Inget händer. Vad ska jag göra?

Några säger - Klipp ner allt till 2-3 dm och börja om. Andra säger - Klipp ner till ca. 1 m och kapa sidorna för att slippa börja om från början. Tycker jag prövat det senare alternativet utan större framgång då det bara växer på toppen då. Vilket är rätt? Hur ska man göra?

Kan man klippa på hösten innan alla löv faller av så man slipper lövkrattningen eller är våren efter snösmältning bättre?

Tacksam för svar.

/Håkan

Odla Svarar: 

Hej

Som hagtornshäcken ser ut nu så hjälper inte "vaktmästarbeskärning" här utan du bör börja om, det vill säga klippa ner din hagtornshäck till cirka 2 decimeter ovan jord. Gör det på våren. Gödsla med välbrunnen kogödsel och ge ny jord på våren så att hagtornshäcken sätter fart sedan. Håll efter ogräs så att de inte stjäl näring.

Tänk på att det är viktigt att vattna, hagtornshäcken får inte torka ut!

Så släpper du upp hagtornshäcken med cirka 2 decimeter per år tills du är nöjd med höjden, sedan håller du den där genom trimning. En svag pyramidform från början är bra så att solen kommer åt bättre och därmed blir den tätt med bladmassa också vid marken.

Med vänlig hälsning Sylvia