Klätterväxter inomhus

Vilken klätterväxt är mest lämpad för att odla inomhus? Den skall t.ex. växa efter väggarna och inte kräva alltför mycket ljus som de flesta gör.

Torgny

Odla Svarar: 

Det finns knappast några klätterväxter som inte kräver ljus, så ljus måste den ha på ett eller annat sätt. Man kan t.ex. ha lysrörsarmatur som belyser den under 14 t/dygn. Murgröna vore en som annars kunde komma i fråga, men den kan fästa sig i väggen med sugrötterna så att väggen blir förstörd.

Sedan finns det olika sorter av cissus, som kan klara sig med hjälp av lysrörsbelysning. Gullranka kan också klara sig men blir inte heller särskilt yvig om det är dåligt med ljus. Så ordna ljusfrågan först och välj växter sedan.

Sylvia