Klängväxter mot husväggen

Magdalena

Vilka klängväxter är inte bra för husväggen?

/Magdalena

Odla Svarar: 

Hej

Egentligen kan jag inte rekommendera att man sätter några kläng- eller klätterväxter alls direkt på husväggen. En bra idé är att istället använda dig av en spaljé som du placerar minst några decimeter, gärna en halvmeter, från husväggen, och dessutom ordnar en plattrad eller stengång mellan huset och spaljén så att du vid behov kommer åt att underhålla väggen.

Det finns flera nackdelar med att ha kläng- eller klätterväxter direkt vid husväggen; Det är väldigt torrt just vid väggen på grund av dräneringslagret och takutsprånget, och klätterväxter av olika slag kan ta sig in i väggen via öppna fogar eller springor. Höga växter kan också täppa till stuprännor.

När det gäller växter som fäster sig med sugrötter så är det de som är mest skadliga mot husväggen. Dit räknas värstingarna murgröna och klätterhortensia. Klätterbenved, trumpetranka och vildvin tar sig också upp med hjälp av sugrötter men fäster inte lika intensivt som värstingarna.

Med vänlig hälsning Sylvia