Kaprifoler som inte vill växa

Jag har två kaprifoler som är tre resp två år. Mitt problem är att de vill inte ta fart och växa. De står i söderläge ute vid kusten i Sundsvall. Marken är i grunden sand där jag i planteringsgropen fyllt på med planteringsjord. Vad skall jag göra för att få fart på dem?

Lennart

Odla Svarar: 

Se till att den aldrig torkar ut och att den har bra jord, gärna lövkompost. Gödsla med kogödsel.

Halvskugga kan vara bättre än ständig solgass, eftersom bladen kan brännas i för stark sol.

Sylvia