Kaprifol och schersmin

Hur förökar man kaprifol och schersmin, med frö eller stickling?

Dorete

Odla Svarar: 

Det går bra i båda fallen med sommarsticklingar, dvs. halvförvedade sticklingar tagna ungefär nu vid midsommartiden.

Finns det frö ska man förstås pröva det också, fast avkomman kan bli mindre enhetlig.

Sylvia