Kan ask eller lönn döda spirea

Jag har en spireahäck där det på ett ställe växer ett askskott och ett lönnskott, båda ca 5cm tjocka och 2m höga. Dom är inte yviga så dom ger ingen skugga men spireabuskarna på båda sidorna om skotten har dött.

Utsöndrar träden något ämne från rotsystemet som rensar omgivningen från konkurrens. Måste man ta bort träden för att inte spirean närmast ska dö.

Benke

Odla Svarar: 

De utsöndrar inte skadliga ämnen men de konkurrerar om både vatten och näring, så de bör tas bort.

Sylvia