Jumbo blommar

Jag har ett antal bambustånd 'Jumbo'. Två av stånden blommade i vår och dog. Vad är prognosen för övriga stånd? Blommar alla 'Jumbu' nu? Är det tänkbart att några stånd sålts under annat namn? Om jag skall ersätta dessa, vilken annan sort bör jag välja? Den bör helst vara starkväxande. När jag köpte 'Jumbo' uppgavs att det skulle dröja länge innan de skulle blomma. Vad vet man om detta? Kan jag lägga på jord där de döda stånden växt och plantera nya? Rötterna är ju inte helt lätta att gräva upp.

Hälsningar
Karl-Erik Salomonsson

Odla Svarar: 

Efter det att bergsbambun blommade och dog för några år sedan har det spekulerats mycket om den. Varför bergsbambun blommade då beror på de ursprungliga moderplantorna, som kom till Europa ca år 1900 och bara i några exemplar. Så alla våra bergsbambun härstammar från dessa få som man delat.

Den första som blommade var i Danmark i slutet av 70-talet och det är från den plantans frö som vi idag har sorterna 'Jumbo', 'Simba' och 'Bimbo'. Dessutom finns en sort till, 'Bo', som har upprätt, ymnig växtsätt och mörkare gröna blad än 'Jumbo'. Den är dock lika hög, 3-4 m.

Om man köper en bambu från den nya klonen, ska det gå minst 75 år innan de blommar och dör, så det kanske är några från den gamla klonen du har? Tala med den plantskolan där du köpte dem, de kanske hade gamla lager kvar som de sålde först...

Det vore bäst om man tar dit en minigrävskopa som tar upp rötterna, de kan hämma utvecklingen på den nya plantan, så de borde upp.

Sylvia