Jordnivån i växthuset

Hej!
Vi ska starta igång ett växthus. Jag har hört att jordnivån i växthuset ska ligga högre, än marknivån utanför för att hålla värmen bättre. Hur mycket högre ska det vara i så fall?

Eva

Odla Svarar: 

När det börjar bli varmt på våren är marken fortfarande tjälad. I någon mån kan man kompensera detta genom att höja upp bäddarna. Kanske ca 40 cm. Det beror på vad du ska odla i växthuset.

Själv har jag alltid odlat i hinkar. Det har fördelen att man enkelt kan byta jord. Då kan man också starta odlingen på bord som är en meter höga och slippa kylan vid golvet. Då gurkor och tomater vuxit upp i taket är det tags att ta bort borden och ställa hinkarna på golvet.

Göran