JORDGUBBAR

BENGT ANDERSSON

HEJ EN FRÅGA OM JORDGUBBAR OCH BLÅ KORN. GÅR DET ATT BLÅ KORN SOM GÖDNING TILL JORDGUBBAR? HUR MYCKET OCH VID VILKEN TIDPUNKT SKALL MAN GÖRA DET. MVH BENGT

Odla Svarar: 

Hej!

Undvik alltför kraftig kvävegödsling då det ger frodig blast och ökar risken för gråmögel. Blåkorn är ett allgödselmedel med ganska mycket kväve, så det bör du ge högst vartannat år i måttliga mängder.
Jag föredrar kogödsel som inte innehåller så mycket kväve och samtidigt förbättrar jordens struktur. En bra tid att gödsla är på våren men du kan lägga ut kogödsel även nu om du inte hunnit gödsla.

Sylvia