Jordgubbar

Jordgubbe, fasciationVarför växer det ut blad direkt på jordgubbarna?

Siv

Odla Svarar: 

Nej men... det var verkligen underlig. Detta är någonting som kallas fasciation, förbandning, och kan drabba olika sorters växter.

Det är frågan om en missbildning, en bandlik utplattning av en normalt cylindrisk växtdel, ofta förenad med avvikelser i bladens ställning. Detta ses hos ett stort antal olika växter och är inte sällan förenad med en skruvlik vridning av stammen, inträffar slumpmässigt och brukar inte återkomma året efter på samma växt.

Den kan ha orsakats av att växtvävnaden på något sätt har skadats eller den kanske har fått ett övermått av näring, kanske för att övriga delar har klippts av e.d.

Det finns också en ärftlig fasciation som ses t.ex. hos tuppkam, Celosia cristata, som odlas för prydnadsändamål.

Sylvia