Gå direkt till innehållet
Fraktfritt från 399kr
Vi har levererat växter och tillbehör sedan 1998
InspirationForum
Kassan

Jordförbättra land och rabatter

  1. Jag måste jordförbättra land och rabatter vid mitt sommartorp. Kan man använda blomsterbönor och luktärter som gröngödsling? Det är ju trevligt om det är vackert samtidigt.

  2. Jag har i mitt vatten en salthalt på 380 mg/liter påverkar det växter såsom tomater gurka paprika o.s.v. om så är fallet är vissa växter tåligare vilka i så fall tacksam för tips

    m.v.h. Kenth

Odla svarar:

Jorden som täcker jordytan är av olika beskaffenhet. Tillgång till vatten i form av regn och i form av kapillärt vatten underifrån varierar också liksom innehåll av ämnen som utgör näring eller gift för växterna.

Den idealiska odlingsjorden anses bestå av 10% organisk substans. Mineraldelen består av 10% lera, 40% sand och 50% mjäla. Det är således en lätt jord med hög mullhalt.

I naturen är praktiskt taget all mark bevuxen med olika arter som har olika förmåga att konkurrera med hänsyn till olika faktorer. Någon växt är ytterst känslig för salt medan andra växer i själva havsvattnet. Vissa växter t.ex. mossa kan fördra låga näringstal och konkurrerar då ut gräset i en gräsmatta. Om man gödslar tar gräset överhand och konkurrerar ut mossan.

Om man vill förbättra en jord kan det göras genom att den procentuella delen av ingående storleksfraktioner ändras t.ex. genom att man tillsätter sand. Om mullhalten är låg kan man till sätta organisk substans i form av kompost eller kreatursgödsel. Växtnäringstalen kan förbättras genom att gräsklipp läggs på jorden så att maskarna omvandlar näringen i gräset till näring i jorden. Genom att så gröngödslingsväxter med inne håll av baljväxter kan jorden tillföras kväve genom de bakterier som lever på baljväxternas rötter.

Fråga 1. Kväveinnehållet kan ökas genom åtgärden och det kan ha effekt under förutsättning att det är kvävebrist som skall åtgärdas.

Fråga 2. Det minimala innehållet av salt kan marginellt påverka vissa växter men effekten av tillförsel av vatten torde överskugga detta så nettoeffekten blir positiv.

All odling bygger på kompromisser för att få en jord där de flesta växter kan växa. Detta är motsatt mot naturen där växterna "väljer" den växtplats där de har störst möjlighet att kunna konkurrera. Valet sker genom att frön sprids i stora mängder frö sprid över all mark men endast där det finns bra förutsättningar utvecklas det nya fertila plantor.

Så om man vill förbättra jorden för en växt kan det innebära att man försämrar för en annan. Det är alltså viktigt att tänka igenom vilken förändring man vill åstadkomma och varför.

Göran

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Erbjudanden, nyheter och inspiration varje vecka!
Odla.nu är en mötesplats och inspirationskälla för alla som är intresserade av växter, odling och en vacker trädgård.
Om oss & vår butikPersonuppgifterKundserviceKöp- och LeveransvillkorVäxtlexikonFrågor & svar
Följ oss och bli inspirerad
FacebookFacebookInstagramInstagram
Gå till https://klarna.se/
Klarna
Gå till https://www.postnord.se/
Postnord
© 2021 Odla.nu i Sverige AB