Jorderosion

Jag har en jordkällare med branta slänter och har problem med att få jorden att ligga kvar. Jag skulle behöva förslag på växter som kan binda jorden på ett bra sätt. Jordkällaren finns i Sundsvall.

Lennart

Odla Svarar: 

Du kan t.ex. skaffa dammväv, dvs. grovt jutenät som man använder till dammkanter e.d. för att hålla kvar jorden. Klä källartaket med detta och ankra det dessutom med bambupinnar e.d. Sedan kan du göra hål i nätet där du planterar växter som klätterhortensia (om den klarar sig hos er), vildkaprifol, vildvin e.d. vedartade, kraftiga klätterväxter att växa upp utmed taket. Klätterväxterna växer nerifrån och upp, så placera dem i zigzag nertill runtom, de klättrar sedan upp och klär taket med sina rankor.

Sylvia