Jordens surhetsgrad

Hej Göran!
Undrar om det fins något enkelt sätt att prova jordens surhetsgrad?

Tacksam för svar
Erik 

Odla Svarar: 

Allt är enkelt när man kan det. Det svåra är att ta prov så att man får ett representativt värde. Ta kontakt med Hushållningssällskapet i ditt län så du får anvisningar om hur provtagning skall ske och skicka sedan in det för analys och passa på att även få kali och fosfortal. Då får du ett sakkunnigt utlåtande. Att springa omkring med ett fältmätinstrument utan att vara insatt i frågan ger mera förvillelse än klarhet.

Göran