Jordbindande buskar

Vore tacksam för råd om plantering på en brant slänt. Det är i slutet på tomten mot en väg, det hela blir som ett V, min sluttning ena stapeln i V och andra går mot grannen bilväg s.a.s.

Vi söker någon växt som har jordbindande funktion. Ragusa? Kan man lägga något nät över sluttningen för att förhindra jordras?

Vore mkt tacksam för svar så fort som möjligt.
Vänligen
Kerstin

Odla Svarar: 

Ni kan terrassera slutningen med s.k. L-block som finns på ställen som säljer betongstenar och plattor. Sedan kan ni fylla jord och t.ex. plantera lilla stefanandra-buskar eller nästan vilka hängande buskar ni vill på dessa terrasser som bildas med L-block. Även smårosor som The Fairy' kan vara snyggt om slänten inte är så stor, annars rugosa-rosor.

Hur man gör med L-blocket kan man se t.ex. här.

Sylvia