Jätteslide

Ska Jätteslide klippas ner helt inför vintern?

Tabita

Odla Svarar: 

Ja, det kan man göra, den vissnar ju ner av sig själv.

Sylvia