Jättedaggkåpa

Bor i förening med gårdsträdgård som är 2 år i år. Växer fort och daggkåpan tar över.

- Hur långt ner kan man klippa tillbaka daggkåpan?
- Kan man ta ur i mitten ty den är tät och mycket brun i mitten.

Det är rosor och höstanemon samt en "fjärilsblomma som blir trängd av daggkåpan.

Mayacarina

Odla Svarar: 

Jag tycker att ni bör gallra ordentligt bland daggkåporna om de växer så tätt att de tar över. Ta bort alla som brett ut sig för mycket och hotar andra växter.

Ni kan i och för sig klippa ner dem till "backen", dvs. bara lämna några cm över marken, men de växer ju snabbt upp igen.

Sylvia