Japansk blodlönn

Hej!
Vi höstplanterade japansk blodlönn men nu är det en massa grenar som är torra och vinterskadade. Jag vet att lönnar kan förblöda men kan man skära bort de grenar som är skadade nu i april eller måste jag vänta till JAS?

Mv. Gunilla

Odla Svarar: 

Du kan ta bort de grenarna som är torra, de kan ju inte blöda! Annars är det bättre att vänta till JAS, för från ett friskt snitt kan det blöda ymnigt nu på våren.

Sylvia