Jag har en vundrover gård,buskarna är 5,6 ,8 år gammal från början av vår kommer att dö,simtomen visa från top av träd och man kan inte se någon skickdom eller insikter

Rafat Hirori

Jag har en vundrover gård,buskarna är 5,6 ,8 år gammal från början av vår kommer att dö, simtomen visar från upp av träd sen kommer ner. jag kan inte se någon insekter eller sjukdom över trädet eller ner i gjord. jag bor i norra Irak,tack om jag kan få några tips av Er.

Odla Svarar: 

Det kan vara någon svampsjukdom som har tagit över hela busken. Enklast att såga ner dem och ta bort rötterna. Plantera inte nya buskar i samma jord! hälsningar från Sylvia

Hej Rafat! Vilket bekymmer. Jag känner inte till ert klimat och odlingsförhållanden, men vill ge lite tips ändå. Du ser inga problem på bladen eller stammen som jag förstår. Virus, gråmögel och bladmögel ger olika symtom på bladen, så det bör väl inte vara bekymret. Vindruvor behöver relativt mycket näring (främst kväve). Eftersom man hela tiden beskär plantan måste näringen ersättas. Du ska inte vattna på bladen utan de få gånger du vattnar ska det ske på marken i form av droppbevattning. Kanske har det frusit? Utformningen av slänten är viktig för att inte kall luft ska stanna upp och frysa plantorna. Det får inte vara för stort mellanrum eller höjdskillnad mellan plantorna på slänten. Om du sprutat mot någon ohyra får det inte ske i solsken- då bränns bladen. Det finns sjukdomar som går på rötterna, t.ex. vinlus. Den går nästan inte att bekämpa. DEt kan även vara sorkar eller möss som äter på rötterna. Jag vet inte om ni har det i Irak? Detta var några tankar att börja med. Du kan läsa lite i länken nedan. http://www.lansstyrelsen.se/vastragotaland/SiteCollectionDocuments/sv/lantbruk-och-landsbygd/lantbruk/ekologiskt-lantbruk/vindruva.pdf Lycka till! Önskar Karin