Isop

Tidpunkt för beskärning av Isop, och hur mycket?

Stig

Odla Svarar: 

Hej!
Våren är lämpligast. Ju risigare plantor, desto mera beskär du dem.

Hälsningar
Håkan Pettersson, Etelhems Örtagård