Inget verkar fungera

Hej!
Tack för en jättebra frågebank, som är till stor nytta för en entusiastisk nybörjare!

Jag har en fråga som jag inte hittat svaret på:

Vi har för några år sedan (1995) byggt hus på en avstyckad tomt, där det fanns gott om olika sorters växter, buskar och träd. Det mesta ville vi spara och har lyckats rädda undan, men vi har björnbär och nyponros av någon vild sort med taggar som är så kraftiga att de går igenom dubbla, tjocka arbetshandskar i skinn när vi försöker dra upp dem.

Vi har försökt hålla efter dem, men de sprider sig fortare än vi hinner se skotten. Dessutom växer de i en brant slänt, där det är svårt att gå. Det vi har provat är uppdragning, uppgrävning och avklippning, och förra året då vi blev lätt desperata: RoundUp... Inget verkar fungera.

Finns det något sätt att få bort dessa, så att vi kan plantera annat istället?

Finns det någon planta som kan konkurrera ut andra plantor, utan att det kräver alltför mycket rensning?

Slänten ligger i söderläge, och består av sandjord. Det växer mest gräs där idag, men åkervädd, käringtand och rölleka syns här och var.

Mvh,
Marie

Odla Svarar: 

Eftersom dessa växter finns på torra marker har de kraftiga rotsystem. De har också förmågan att sätta nya skott från avklippta rötter. Det är bara att försöka trötta ut dem. Det finns ingenting så ihärdigt som de så det går inte att konkurrera ut dem.

Göran