Inga blommor på äppelträdet

Boel Arnqvist

Varför blommar inte barnäppelträdet "Rescue"? Trädet planterades för 5-6 år sedan i Värmland (zon 5) och blommade rikligt första året, året därpå kom ca 10 blommor och därefter har det varit stopp. Jag har beskurit det under några år men de senaste åren har jag bara putsat det. Det verkar inte ha inte gjort någon skillnad. Varje år får det lite kogödsel nermyllat i översta lagret. Det står väldränerat, kan det stå för torrt? Vi brukar vattna när det är som torrast under sommaren.

Över huvudtaget tycker jag inte att det vuxit särskilt mycket sedan planteringen. Vi valde detta träd i plantskolan enbart på namnet, ja - så kan det gå! Vi har också ett Silva äppelträd som planterades samtidigt och även detta blommar mycket sparsamt (står på liknande läge). De kart som utvecklas på Silvaträdet brukar ramla av ( äppelvecklare?) Bör tillägga att på den gamla torpmarken finns fyra stora och gamla äppelträd (typ Sävstaholm) som blommar oerhört vitt och vackert. Så har vi ett mycket litet Spässerud också och även det lilla blommar.

Ska vi vänta och se eller göra om och göra rätt? Vad ska vi då sätta för träd?

Vänliga hälsningar Boel

Odla Svarar: 

Hej! Ibland kan äppelträd ha svårt att komma igång särskilt i de nordligare zonerna, det måste rota sig djupare och det tar ju tid. Sköt trädet bra så att det orkar växa, vattna det om det är torrt, lägg på lite kogödsel på jordytan. Luckra ytjorden lätt om den blir sammanpackad och håll gräset borta över rötterna.

Så jag tror att det bara än att vänta och se.

Med vänlig hälsning Sylvia