Impregneringsmedel

John*Erik

Finns risker att odla grönsaker i omedelbar närhet av grannens liggande äldre telefonstolpar.Kan giftet lakas ur till marken och därifrån tas upp av grönsaker?

Stolparna ligger i en slänt och vi odlar nedanför.

John*Erik

Odla Svarar: 

Det finns absolut en risk för kreosot-utlakning, om det är stolpar från den tiden detta medel användes!

HÄR finns Kemikalieinspektionens varningstext om detta.

Sylvia