Idegran

Hur giftiga är de röda bären?

Berit

Odla Svarar: 

Så här säger Giftinformationscentralen.

Själva bären är ofarliga, det är de söndertuggade fröna och övriga växtdelar som är giftiga.

Sylvia