Hydrangea paniculata

Hej.
Jeg vil gerne vide, hvor hurtigt vokser Hydrangea Paniculata 'True Uniqe'?

Hvor stor kan den blive? Skal den klippes? Er der specielle krav til jordbund?

Venlig hilsen
Nina

Odla Svarar: 

Det är svårt att svara på hur fort ett träd växer, då det beror på läge, jordmån m.fl. faktorer. Denna hortensia ska bli ganska stor, upp till 3 m.

Vill man forma kronan så kan man klippa men det är inte nödvändig. Man kan också stamma upp om man önskar ett enstammigt träd. Då behöver man oftast forma kronan lätt varje år och ta bort ev. skott som kommer från stammen.

Den vill ha surjord (torvblandad, kalkas inte!) och soligt till halvskuggigt läge.

Sylvia