Hushållskompost

Vi påbörjade en hushållskompost förra året. Vad gör jag med den nu då den börjar bli full, allt material är ännu inte förmultnat?

En fråga till: Vi har en kakelugn varifrån vi får en del aska. Är det lämpligt att lägga detta i komposten?

Tack för hjälpen!
Lena

Odla Svarar: 

Om du har en vanlig trädgårdskompost kan du blanda in den halvförmultnade hushållskomposten när du blandar om den.

Din aska innehåller växtnäringsämnen som kalium , fosfor och kalk. Genom att blanda in askan i komposten höjs näringstalen. En kakelugn ger inte så stora mängder aska.

Göran