Hur vet man om träden är på väg att dö

Vi har en trädgård som är kantad av lönn och björk. Ca 9 lönnar som emellanåt har beskärts kraftigt och 7 björkar. VI tror att träden är drygt 50 år gamla. Vi har fått ta ner en lönn och en björk eftersom de dog och nu undrar vi hur man kan bedöma statusen på de övriga. På ett par av lönnarna har barken fått en stor spricka lodrätt i barken och ett par har fått trädsvamp på dig. Några av björkarna ser allmänt risiga ut, med många döda grenar (långt ner på stammen) och mycket lav (?) på grenarna och kvistarna.

Det är tråkigt att ta ner träd, men å andra sidan - är de på väg att ge upp kanske det är bättre att ta bort dem. Det är inte lätt att hugga ner en 15 meter hög björk i en trädgård och det kanske inte är något man vill göra varje år. Finns det några "säkra" tecken på att träden har gjort sitt? Jag vill ju inte ta bort dem om de har tio, tjugo år kvar...

Maria

Odla Svarar: 

Om du tittar under barken i någon flik och ser svampmycelier (vita streck som slingrar sig under barken) eller rentav ser svampar (mest på sensommaren) på/vid trädet, är det smittad av honungsskivling eller en annan destruktiv svamp. Då är det bäst att ta bort det snarast och sanera även runt rötterna.

Men eftersom ni har så många träd, så föreslår jag att ni beställer hem en arborist som kan bedöma tillståndet och även åtgärda dem träd för träd. Se på Gula Sidorna efter Arborist/Trädvårdare.

Sylvia