Hur ta bort träd bäst?

Malin

Hej

Vi har nyligen köpt ett nytt hus med trädgård och jag skulle behöva lite tips om hur man på ett smidigt sätt tar död på oönskade träd.

Trädgården är väldigt vildvuxen och jag gör mitt bästa för att röja upp i "djungeln"! Problemet är att när jag har sågat ner ett träd får det ju en enorm ny livskraft och det skjuter upp väldigt många nya skott intill stammen, ja du förstår nog mitt problem.

Med vänlig hälsning

Malin

Odla Svarar: 

Det finns tre sätt:

  1. Ringbarka, det vill säga ta bort barken och lagret under på ca 10 cm runtom på stammen och vänta 2-3 år tills trädet dött. Såga ner sedan.

  2. Fäll trädet och använd så kallad stubbfräsare som tar bort stubben och rötterna.

  3. Fäll trädet och använd Eco-Plug (http://www.ecoplug.se/)