Hur spara Judas silverpenningar

Har i min rabatt begåvats med (självsådda?) Judas silverpenningar. Gladdes i våras åt den vackra blomningen och skulle vilja ta vara på de fina fröställningarna. Hur gör jag?

Mvh
Ingela Bernhold i Båstad

Odla Svarar: 

Du tar in kvistarna med de mogna fröställningarna. Häng upp dem på tork. Det sitter en hinna på båda sidorna av "silvermyntet", den torkar när du har kvistarna inomhus på tork. Sedan de är torra, kan du försiktigt peta bort hinnan med fröna (som du kan ta tillvara) på varje "mynt" och kan sedan arrangera kvistarna i vas utan vatten.

Sylvia