Hur pass nära kan lönnar växa huset utan att rotsystemet förstör grunden?

Pippiann

Hej!

Vi har fem mäktiga lönnar utanför vårt staket på mark som ägs av kommunen. Jag undrar hur pass nära stora träd som dessa kan växa ett hus med tanke på rotsystemet utbredning och husgrunden. Kan man säga något specifikt om lönnträd? Tacksam för svar är jag! /Anna

Odla Svarar: 

Hej!

Lönnar tillhör inte de med mest aggressiva rötter, men man bör ju aldrig ha storväxande träd intill husgrunder och rörsystem. Dessutom kan lönnarna täppa hängrännor och skorstenar med sina stora mängder löv på hösten.

Det är svårt att exakt säga någon säkerhetsmarginal då det knappast finns någon litteratur om just det. Men jag skulle nog tror att cirka 10 meter räcker om det inte går ledningar just där.

Frågan om trädrötter är inte så enkel heller. Rötterna utvecklar sig efter markförhållanden, hur marken runt omkring ser ut. Om det är öppen jord som rabatter och gräsmattor så söker sig merparten av lönnrötterna dit utan att växa sig fram till huset. Är det däremot asfalterad eller plattlagd, kan lönnen söka vatten, näring och syre på större område.

Det kan finnas mycket djupgående rötter hos ett träd som inte normalt är djuprotat, och breda rötter hos ett träd som normalt är det. Alltså, beroende på hur jorden är just där, kan rötterna bli så stora att de skulle kunna växa in i grunden eller i tätskiktet om lönnarna står inom några meter.

Om jorden är djup och porös, riktar sig lönnarnas rötter ofta rakt neråt utan större spridning i sidoled, men jag rekommenderar för säkerhets skull en rejält rotspärr mellan byggnaden och lönnarna.

Med vänlig hälsning Sylvia