Hur många hallonskott

Jag undrar hur många hallonskott man skall ha per meter. Jag funderar på om man inte bör gallra lite och ha endast ett antal skott kvar per meter.

Michael

Odla Svarar: 

Gör så här: Klipp efter skörden bort alla skott som gett bär samma år, alltså "gamla" skott. Låt de unga vara som kommit upp under sommaren. Om det har kommit väldigt många, gallra bort även de svagaste unga. Lämna kvar ca 3-4 skott per planta jämnt fördelade runtom. Jag antar att du har 3 plantor per meter, då blir det ju ca. 9-12 skott per meter.

Sylvia