Hur länge behöver hönsgödsel brinna?

Katarina

Hej

Vi skaffade höns i somras och nu undrar jag hur länge "skiten" behöver ligga till sig innan jag kan använda den i grönsaksland och rabatter?

Jag har gamla dasstunnor i plast som jag har lagt det i så länge.

/Katarina

Odla Svarar: 

Hej

Hönsgödseln behöver ligga cirka ett år innan du kan börja använda den. Du kan blanda den i komposten med övrigt trädgårdsavfall och låta den ligga cirka ett år. Hönsgödsel är mycket starkt och kväverikt, det känner du på ammoniakdoften när du rör i den. När doften börjar avta något så är hönsgödseln klar att lägga ut i trädgården, dock i mycket mindre mängd än kogödsel.

Kväve är bra för alla bladväxter, så gräsmattor och bladgrönsaker gillar det, men för blommande växter och rotgrönsaker behövs andra näringsämnen också.

Du kan också blanda höstlöven med hönsgödsel i en egen lövkompost där hönskiten ger kväve och löven ger kol. Till våren är det förhoppningsvis färdigbrunnet och kan användas.

Du kan också sprida hönsgödseln direkt i grönsakslandet på hösten och toppa med torra löv (dock ej ek- och boklöv!) som hinner förmultna till våren. Sedan myllar du ner det hela på våren och det växer sedan så det knakar. Använd dock inte detta till potatis och rotgrönsaker då det är för starkt, rena raketbränslet!

Med vänlig hälsning Sylvia