Hur göra med gräsmattan?

Peter

Hej

Jag behöver råd om vad jag skall göra med min så kallade gräsmatta. Huset står nästan mitt på tomten. Vissa delar av tomten står i skugga då mitt hus, garage, grannhus, tujahäck eller buller/bollplank tar många av soltimmarna.

Ytan på gräsområdet uppskattar jag till omkring 350 m2. Längs tujahäcken så har jag mossa ca 1 m ut från häcken. På innersta delen av tomten som har väldigt mycket sol började mossan växa sig ut markant på senhösten i fjol. På baksidan av huset står ett lönnträd. Jag grävde upp och rensade bort ogräs där förra året. Det var ett ogräs med långa rötter och höga gröna strån med stora blad på toppen. De var mycket lättare än maskrosogräs och klöver att gräva bort. Annars är större delen av gräsmattan utsatt för just maskrosor, klöver och annat smått ogräs.

I samband med hösten i fjol gjorde jag ett enkelt dräneringstest när det ändå låg regnvatten på gräset. Vattnet hade inte trängt undan efter 2 timmar.

Jag tror inte att någon av de föregående ägarna har kalkat eller gödslat gräset. Jag tror inte att gräset har fått någon behandling på många, många år. I jan-feb 2012 kalkade jag gräset. Jag tror jag gav gräset ca 75 kg kalk. Vi gav gräset GRÄS GTI behandling 3 gånger och MOSSA GTI 1 gång samt att jag gick och räfsade bort mycket mossa. Men nu när snön börjar smälta så tror jag att jag står inför samma problem med mossa och ogräs. Jag tror att jorden är hårt packat och dåligt dränerad.

Jag går i tankarna på att ta en jordfräs och gå över hela gräsytan, för att sedan så med olika gräsfrösorter. För ''skugga'', för ''hårt utsatt gräs'' och liknande.

Jag har äpple, körsbärsträd och tujahäck på tomten, riskerar jag att riva med mig deras rotsystem kanske om jag går med jordfräs?

Kan jag med enkla hjälpmedel göra nåt åt mossa/ogräs eller bör jag göra allt från grunden igen?

Huset är från runt 1900 och tomten/jorden vet jag inte hur väl behandlad den har blivit genom åren.

Tacksam för svar!

Vänliga hälsningar Peter

Odla Svarar: 

Hej Peter

Jag tycker att du har en ganska god bild av din trädgårds situation. Du har helt enkelt en jord och förhållanden som gynnar mossan. Mossan gillar fukt, dålig dränering, lågt Ph-värde, näringsfattigt och skugga. Mycket av det har du i Din trädgård. Du har kalkat men inte tillräckligt. Om du väljer att fräsa upp gräsmattan tycker jag att du ska se till att det blir rätt lutningar och bra dränering. Du kan fräsa runt träden om du håller dig utanför trädets droppkant, det vill säga utanför kronan. Blanda i grus och barkmull så att inte jorden blir för kompakt. Kalka eller använd Algomin Ekologisk Gödsel, som är den effektivaste kalken.

Tänk på att det kanske inte är optimalt med gräs närmast tujahäcken om det är djup skugga. Du kanske ska sätta andra växter som tål läget bättre, till exempel skuggröna, vintergröna eller någon av de många nävor som både trivs i skugga och kan breda ut sig.

Om du väljer att göra en enklare åtgärd så bör du dressa gräsmattan med grus och mullämnen samt att dränera där det kan stå vatten. Se sedan till att höja Ph-värdet med Ekologisk Algomin och gödsla minst tre gånger med Algomin Gräsgödsel. Så i nytt gräs där du dressat. Om du sedan håller gräsmattan välgödslad kommer inte ogräset att trivas och mossan kommer du att kunna hålla i schack. Den klarar inte högt Ph-värde och bra näringsstatus.

Lycka till!

/Jankov